Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử:
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phương án xây dựng tổ hợp môn vào lớp 10 trường THPT Chu Văn An, năm học 2023-2024

Trường THPT Chu Văn An xây dựng các tổ hợp môn học lựa chọn và cụm 
chuyên đề học tập phục vụ cho công tác tuyển sinh đối với lớp 10 năm học
2023-2024 của nhà trường

Căn cứ Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT, ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông và Thông tư 13/2022/TTBGDĐT, ngày 03/08/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT, ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Công văn số 209/SGDĐT-GDTrH, ngày 09/02/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng các tổ hợp môn học lựa chọn và cụm chuyên đề học tập phục vụ cho công tác tuyển sinh đối với lớp 10 năm học 2023-2024;  

Căn cứ đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất hiện có của nhà trường; Trường THPT Chu Văn An xây dựng các tổ hợp môn học lựa chọn và cụm chuyên đề học tập phục vụ cho công tác tuyển sinh đối với lớp 10 năm học 2023-2024 của nhà trường như sau: 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nhằm thực hiện công tác tuyển sinh năm học 2023-2024 đúng Kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ hiện có của nhà trường. 
- Nâng cao chất lượng học sinh được tuyển, đẩy mạnh phân luồng đối tượng học sinh, thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân
luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025”. 
2. Yêu cầu
- Phương án xây dựng các tổ hợp môn học lựa chọn và cụm chuyên đề học tập phục vụ cho công tác tuyển sinh đối với lớp 10 năm học 2023-2024 của nhà trường được thông báo công khai tới nhân dân trên địa bàn và cha mẹ học sinh thông qua chính quyền địa phương cấp huyện, xã đến thôn làng; website của nhà trường và bản tin của các trường THCS. 
- Ban tư vấn tuyển sinh của nhà trường tư vấn trực tiếp đến học sinh các trường THCS trên địa bàn tuyển sinh. 
II. CÁC MÔN HỌC LỚP 10 NĂM HỌC 2023-2024
1. Môn học và hoạt động bắt buộc
Học sinh được tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024 bắt buộc học các môn và hoạt động cụ thể sau: Môn Ngữ Văn; môn Toán; môn Tiếng Anh; mônLịch sử; môn Giáo dục thể chất; môn Giáo dục quốc phòng và an ninh; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; nội dung Giáo dục địa phương.  
2. Các tổ hợp môn học và các cụm chuyên đề tự chọn 

Trên cơ sở điều kiện về đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất hiện có, năm học 2023-2024 trường THPT Chu Văn An tuyển sinh lớp 10 vào học một trong
các tổ hợp môn học và 3 cụm chuyên đề tự chọn, cụ thể như sau: 
2.1. Các tổ hợp môn học tự chọn
Học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2023-2024 học các môn của một trong hai nhóm môn tự chọn cụ thể sau:
- Nhóm môn học lựa chọn thứ nhất: Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Sinh học, Tin học. 
- Nhóm môn học lựa chọn thứ hai: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ (công nghiệp).   
* Nhóm môn khác nếu có HS đăng ký và thi đầu vào đủ số lượng cho 1 lớp học, đồng thời đội ngũ GV và CSVC đáp ứng được.
2.2. Các cụm chuyên đề tự chọn 
Học sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2023-2024 đăng ký 3 cụm chuyên đề tự chọn, trên cơ sở đăng ký của học sinh nhà trường sẽ bố trí cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế về đội ngũ hiện có của nhà trường và nguyện vọng của học sinh. 
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với nhà trường
- Xây dựng phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2024 gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum; UBND huyện Kon Rẫy; Phòng Giáo dục và Đào tạo; UBND các xã trên địa bàn huyện để thông báo cho học sinh và cộng đồng. 
- Thành lập Ban tư vấn tuyển sinh.
2. Đối với Ban tư vấn tuyển sinh 
- Đến trực tiếp các trường THCS trong khu vực tuyển sinh tư vấn trực tiếp cho học sinh về các nhóm môn học lựa chọn và chuyên đề học tập. 
- Thống kê số lượng học sinh có nguyện vọng thi vào trường THPT Chu Văn An theo từng nhóm môn học lựa chọn. 
- Tổng hợp xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024.
Trên đây là phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2024 của Trường THPT Chu Văn An./. 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
THỜI SỰ
Thống kê truy cập
Hôm nay : 25
Hôm qua : 41
Tháng 07 : 598
Tháng trước : 1.125
Năm 2024 : 8.251
Liên kết cột trái