Đăk Ruồng là địa bàn định cư từ lâu đời của cộng đồng cư dân Ba Na và Xơ Đăng, sống quy tụ doc ̣ bên hai bờ sông Đăk Kôi và Đăk Bla. Các cư dân Đăk Ruồng đã có truyền thống đấu tranh cách mang ̣ từ xa xưa. Với tinh thần đoàn kết, yêu quê hương, bản làng và tình yêu nước nồng nàn, người dân Đăk Rồng hết thế hệ này đến thế hệ khác nối tiếp nhau đứng lên theo Đảng, Bác Hồ làm cách mạng. Vùng đất và con người Đăk Ruồng đã nuôi giấu, che chở cho nhiều cán bộ cùng các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang của tỉnh, của huyện trong suốt một thời gian dài. Trong thời điểm khó khăn, ác liệt nằm trong vùng địch kiểm soát nhưng dưới sự lãnh, chỉ đạo của Chi bộ Đảng, quân và Nhân dân Đăk Ruồng vẫn kiên cường bám trụ, vượt qua gian khổ hy sinh, đóng góp tối đa nguồn nhân lực và vật lực cho công cuộc kháng chiến, lập nhiều thành tích xuất sắc trong chiến đấu góp phần cùng nhân dân trong toàn tỉnh đi đến thắng lợi cuối cùng.

Sau khi đất nước thống nhất, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Đăk Ruồng ra sức hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế, ổn định đời sống nhân dân, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Từ đó, xã Đăk Ruồng đã đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực của đờ i sống xãhôi;̣ Kinh tế - xã hội không ngừng phát triển, diện mạo thôn, làng có nhiều khởi sắc; Nhân dân đã định canh, định cư ven theo các trục đường thuôc ̣ Quốc lộ 24 (Kon Tum đi Quảng Ngãi) và Tỉnh lô ̣677 (Đăk Ruồng đi Đăk Kôi); Hạ tầng cơ sở phục vụ sản xuất và đời sống từng bước được hoàn thiện; Cơ cấu cây trồng, vật nuôi được chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Tiềm năng, thế mạnh của xã dần được khai thác và phát huy; đời sống của ngườ i dân ngày càng được cải thiện rõ rệt.