NGHỊ QUYẾT Về thông qua Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum đến năm 2040