Ngày 10/02/2023, Hội Nông dân (HND) xã Đăk Ruồng đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2023-2028. Xã Đăk Ruồng là đơn vị được chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kon Rẫy. Về dự ...