Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý
Trích yếu Tải xuống Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý
Trích yếu Tải xuống Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi
Ngày bắt đầu: 23/02/2023 Ngày hết hạn:
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
NỘI DUNG HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC
Ngày bắt đầu: 26/07/2019 Ngày hết hạn:
Xem góp ý Tiếp thu góp ý